Speranza‏

Jongerenkoor

Wij zoeken nieuwe leden!

Vrijdagavond 26 augustus 2022 hopen we het nieuwe seizoen weer te starten. Ben jij er ook bij? We zoeken nog nieuwe leden, in principe is iedereen van harte welkom, maar we zijn dringend op zoek naar versterking bij de bassen!